Den proti rakovině - poděkování

23.10.2017

Velký dík patří chlapcům z DM, kteří se  10.5. 2017, jako každoročně zapojili do této prospěšné sbírky. Jmenovitě : Martin Morys, Dominik Hanke, Matěj Bonček a Jakub Pernický.