Dne 19.12.2018 proběhla, jako každoročně, vánoční besídka. Všichni donesli nějaký malý dáreček a něco dobrého k snědku. Hráli jsme Activity a letos jsme nezpívali...

Pod záštitou zdatného ošetřovatele Tomáše Holase jsme se naučili poskytnout první pomoc. Děkujeme za kvalitní a profesionální výklad bez nároku na honorář.

Dne 22.11.2018 proběhne na naší škole den otevřených dveří. Přijďte se podívat do prostor školy i domova mládeže. Budeme tu pro Vás od 8:00 do 18:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Letos jsme se zúčastnili prodeje kytiček, jako každý rok. Počasí nám přálo a prodali jsem nejvíce kytiček za všechny roky - 300 kusů a získali 6800 Kč. Šikovní chlapci !!!

Konečně se nám podařilo opravit porouchaný fotbálek. Děkujeme vedení školy za nemalou podporu (finanční). Hráči opět ožili.

Novinky na DM

30.01.2018

Během prvního pololetí tohoto školního roku, byly na internát zakoupeny nové mikrovlnné trouby, lednička a taktéž studenti dostali nová křesla.