Školení první pomoci na DM

27.11.2018

Pod záštitou zdatného ošetřovatele Tomáše Holase jsme se naučili poskytnout první pomoc. Děkujeme za kvalitní a profesionální výklad bez nároku na honorář.